BIOLOGIA ETA GEOLOGIA MINTEGIKO IKASGAIEN IKT BALIABIDEAK


ebaluazio diagnostikoa (DBH 2. maila)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mate-EDIAGNOSTIKOAeusk.jpg

Item adibideak
Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzia
mate-EDIAGNOSTIKOA.jpg

Ítems liberados
Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud

PISA (15 urteko ikasleentzat)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pdf.jpg

PISA 2009 ejemplos de ítems
pdf.jpg

PISA 2009 item adibideak
pdf.jpg

PISA 2009 análisis de los ítems
pdf.jpg

PISA 2009 itemen analisia
pdf.jpg

PISA 2003 itemen analisia
pdf.jpg

PISA 2003 análisis de los ítems
TIMSS (ZIENTZIAK DBH 2. maila)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pdf.jpg

TIMSS 2003 Euskadiko emaitzak
pdf.jpg

TIMSS 2007 Euskadiko emaitzak
pdf.jpg

TIMSS 2003 Resultados en Euskadi
pdf.jpg

TIMSS 2007 Resultados en Euskadi